Vi är medlemmar i:

  • VI (Sveriges Verkstadsindustrier)
  • Handelskammaren Värmland
  • Vi har kollektivavtal med Metall avd 18

Branscher vi jobbar åt:

  • Sågverk
  • Gjuterier
  • Industrier
  • Påbyggare av räddningsfordon/lastbilar
  • Eldistribution (stålkonstruktioner för ställverk/kraftledningar)
  • Kommuner
  • Fastighetsbolag

Vi är även underleverantör åt ett flertal tillverkare.